Algemene info, vraag & aanbod

Info:

Algemeen

Historische stoet van 17 september 1905: Naar aanleiding van 75 jaar Belgische onafhankelijkheid trok er op 17 september 1905 een historische stoet door Zottegem. Verschillende praalwagens werden door Gustaaf samen met zijn broer ontworpen, geschilderd en versierd. Een reeks postkaarten met foto's en tekeningen zijn er toen uitgegeven. Zie hier enkele voorbeelden :

De Zottegemse Culturele Kring gaf in 1951-1952 een boekje met 12 postkaarten uit “Zottegemse Schilders zien hun streek “.  Het bevat tekeningen  van oa Oud Stadhuis van Sottegem 1853 (Gustaaf ), Molen te Velzeke (Raymond), Kasteel van Leeuwergem(Jules), Lente te Elene (Raymond), Kerk Van Velzeke (André) , Kerkzicht Oombergen (Andre), Molen te Godveerdegem( Gustaaf) enz

Café In Den Vos zoals het hier geschilderd is door Jules Verstraeten in zijn oorspronkelijke staat, bestond al sedert 1685. Het bevond zich op het kruispunt van de wegen Oudenaarde-Aalst en Gent-Geraardsbergen te Oombergen. Het werd in 1952 volledig verbouwd. Toen in 1972 beide wegen werden verbreed werd de café afgebroken en een 10-tal meters achteruit vervangen door een nieuwbouw. In januari 2010 besloot de uitbater Gerrit De Backer de deuren te sluiten en het gebouw te verkopen. Op het schilderij ziet men ook het ijskarretje van Antonio di Silvestro uit de Kazernestraat.

Prijs Verstraeten- Gemeentelijke prijs voor schilderkunst. In 1978 organiseerde Zottegem de wedstrijd “Gemeentelijke Prijs voor Schilderkunst-Prijs André, Jules, Gustaaf en Raymond Verstraeten”. Aan deze wedstrijd namen 20 kunstenaars deel met in het totaal 74 werken. Deze gemeentelijke prijs “Verstraeten” werd gewonnen door Herbert Van Herzeele met het werk “Bouwgrond te koop”. Een eervolle vermelding werd toegekend aan Jacqueline Deman, Veva Plasschaert, Marcel Pieyns, Lucas Van De Vijver, Emiel De Roover, Rudy Pollez, Christianne Anno, Julien Van Der Bracht, Armand Puls, en Eric Debbaut.

De brandweer van Zottegem gaf in 1980 een kalender uit met werken van Raymond, André, Jules en Gustaaf Verstraeten

Verstraetenplein: het plein gelegen tussen de Kleine Lage en Beislovenstraat draagt de naam van de Zottegemse kunstenaarsfamilie Verstraeten.

Kunstboek Verstraeten. Begin november 2010 brachten wij in eigen beheer het kunstboek “De Zottegemse Kunstenaarsfamilie Verstraeten” uit. Het boek kende een enorm succes en was al na enkele maanden volledig uitverkocht. We ontvingen heel veel positieve reacties zowel over de inhoud van het boek, als de kwaliteit van de foto’s. Het boek bevatte heel wat foto’s van werken vooral uit privé verzamelingen en tevens een korte biografie van de 5 Verstraetens. Eindelijk.... 35 jaar na het overlijden van Jules, de laatste van de Verstraetens, verscheen er een kunstboek.

Tentoonstelling "Rond de Verstraetens". Van 8 tem 16 oktober 2011 liep de tentoonstelling "Rond de Verstraetens".
Klik hier om de affiche te bekijken
Klik hier voor een nabeschouwing.

 

Groepstentoonstellingen

In sept 1913 waren er op de tentoonstelling "Schilder- en kunstwerken door de Sottegemsche liefhebbers" in zaal Fritz Lebon Statieplein werken te zien van o.a. Gustaaf en Raymond Verstraeten.

In het "Salonnet Artistique" te Gent werden in 1928 een 25 tal werken van Gustaaf en verder nog een 17 tal van Raymond getoond. Ziehier de katalogus.

De Zottegemse Culturele Kring organiseerde in 1945 een tentoonstelling met werken van de Verstraetens en andere lokale kunstenaars : Rufin Stevens en Etienne De Vos.

De Culturele Kring Zottegem organiseerde eind 1947 de "Retrospectieve Raymond en Gustaaf Verstraeten" in de Rijksmiddelbare School te Zottegem (nu Atheneum).

In kunstgalerij Zwalmlandia te St.Maria Latem, werd in 1964 de tentoonstelling "Zottegems Kunstenaars" georganiseerd. Naast werken van André en Jules Verstraeten waren er werken te zien van o.a. Marcel Ameel, Rufin Stevens en anderen.

Op de tentoonstelling "Zottegemse schilders en hedendaagse beeldhouwers" in 1975 waren o.a. werken van André en Jules te bewonderen. Deze tentoonstelling vond plaats in het park en de ridderzaal van het Egmontkasteel.

In 1978 organiseerde Gallerij Anders te Zottegem in het Egmontkasteel een tentoonstelling:  “Louis, Gustaaf, Raymond, André en Jules Verstraeten “.Zie foto. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd een map met reproducties van werken van Gustaaf, Raymond, André en Jules uitgegeven. De oplage bedroeg 85 genunmmerde exemplaren. Heel uitzonderlijk waren hier ook enkele werkjes van Sabine, de dochter van Raymond te zien.

In oktober 1983 vond in de Bevegemse vijvers de tentoonstelling "100 jaar affiche te Zottegem" plaats. Hierop waren o.a. de kermis affiches van Gustaaf Verstraeten uit de periode 1900-1904 te zien.

Op de tentoonstelling "3 generaties Zottegemse kunstschilders", in Galerij Schockaert's (Tekenacademie) in juli 1991, werd de eerste generatie (verleden) vertegenwoordigd door André en Jules.

Naar aanleiding van kermis Montmartre  werd in 1998 een retrospectieve “Familie Verstraeten” georganiseerd.

Dubbele tentoonstelling 2010. Tijdens de maand juli 2010 liep er een dubbele tentoonstelling, n.l. “ De Zottegemse Kunstenaarsfamilie Verstraeten” in het P.T.I. te Bevegem en “De Verstraeten collectie van de Stad Zottegem” in de ridderzaal van het Egmontkasteel. In het P.T.I. werden 95 werken getoond, allemaal uit privé verzamelingen.

Tentoonstelling "Werken in stadsbezit" (2013). De stad Zottegem heeft in de loop der jaren een uitgebreide collectie schilderijen kunnen samenstellen. Naast een 40-tal werken van Louis, Gustaaf, Raymond, André en Jules Verstraeten bevat de verzameling ook werken van andere Zottegemse kunstenaars zoals Antoine De Smet, Michel Lapaige, Germain Mangeleer, Herbert Van Herzeele, Tor Cousy, Fine Stevens e.a. Verder bevat de collectie werken van Georges Steel, Herman Verbaere, Philemon Berckman, enz. Een deel van deze collectie, een 30 tal werken, werd van 30 aug tem 14 sept 2013 tentoongesteld in het Egmontkasteel tijdens de tentoonstelling "Werken in Stadsbezit". Klik hier voor meer info.

 

Wand- en plafondschilderingen

Hier volgen enkele decoratiewerken uit het Zottegemse die niet getekend zijn. We zijn niet zeker of deze gemaakt zijn door één van de Verstraetens en nader onderzoek zal moeten uitwijzen wie de kunstenaar is.

Naast de Verstraetens waren er nog andere decoratieschilders aktief in het Zottegemse.

Plafond schilderingen oud-herenhuis te Zottegem
 
Plafond schilderingen huis te Zottegem
 
Muur schilderingen huis te Zottegem
 
Schilderingen op jute, huis te Zottegem

 

Vraag:

22/03/2006 : Wij zoeken nog steeds werken van de Verstraetens om foto's te nemen en deze op de website te zetten. Laat ons iets weten.

10/09/2006 : In het Museum voor Folklore in Zottegem hangen er 2 portretten getekend door Raymond. Weet iemand welke personen hier getekend zijn? Portret 1 en portret 2.

03/11/2006 : Wie bezit de portretten van Eduard Van der Meiren en Cordula Parisy, getekend door Raymond en tentoongesteld op de retrospectieve (kermis Montmartre) in 1998. We zouden graag een foto nemen.

12/01/2008 : Bij de werken van Raymond (portretten) is er een schilderij van de familie Dieckhoff, geschilderd door Raymond in 1918. Het stelt Mevrouw Dieckhoff-Wörmann voor met haar 3 kinderen. Kan iemand ons vertellen of Raymond ooit in de regio van Herne (bij Bochum) in Duitsland geweest is rond 1918?

 
Aanbod:

Geen