Databank

We geven hier een overzicht van terug gevonden artikels over de Verstraetens. Natuurlijk hebben wij ook tijdens diverse gesprekken met mensen uit de streek  informatie verzameld over de Verstraetens.

Toerisme in Oost-Vlaanderen 1958 nr 1 blz 18-19:   Zo ziet de Kunstenaar Oost-Vlaanderen: André Verstraeten, door Lic R Van Der Linden

Toerisme in Oost-Vlaanderen 1961 nr 1 blz 11: Een Panorama van de Vlaamse Ardennen , door Armand Schautteet.

Toerisme in Oost-Vlaanderen 1970 nr 4 blz 75-76: Het Zwalmlandschap in
Herfsttij van Dries Verstraeten, door Berten De Keyser.

Toerisme in Oost-Vlaanderen 1970 nr 5 blz 94-96: Jules Verstraeten en het Zuid-Vlaamse Landschap , door Berten De Keyser.

Tijdschrift uitgegeven in 1978 door VZW Anders naar aanleiding van de tentoonstelling in Gallerij Anders , jaargang 4 nr 3 , met teksten van De Smaele Ivan, Laurent Van
de Casteele, Portier Robrecht en Renaat Van der Linden.

Het Geslacht Verstraeten te Zottegem-Drie generaties,vijf kunstenaars. Studie door Markoen De Smaele  1999.

"Sottegemsch Nieuws", 3de jaargang nummer 7, maart 1932. Illustraties van Gustaaf Verstraeten.

Zonneweelde nr 1, 17de jaar, april 1947. Orgaan van den oud-leerlingenbond van de Rijksmiddelbare school en het Atheneum te Kortrijk. pg12-13. "Andre Verstraeten een kunstschilder uit de Oost-Vlaamse Ardennen" door Fr. De Vleeschouwer.

"Ons Volk ontwaakt", geïllustreerd weekblad, 16 september 1928, jaargang 14 nr 38, pg 614-616. "De familie Verstraeten van Sottegem". Een stam van rasechte Vlaamsche Kunstenaars door G. De Knibber.

Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring 1952-1953, blz  77-95: Kunstschilder en Aquarellist Gustaaf Verstraeten, door Frans De Vleeschouwer.

Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring 1952-1953, blz  215-222: Kunstschilder André Verstraeten , door Arm. Schautteet. Toespraak ter gelegenheid van de inhuldiging van de hall van het Koninklijk Atheneum te Zottegem. Hier hangt het panorama “ Zicht op de Vlaamse Ardennen” door André geschilderd.

Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring 1954-1955, blz 7-28: De Zottegemse kunstschilder Raymond Verstraeten, door Frans De Vleeschouwer.

Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, XII 205 blz 13-50: De viering van de Belgische onafhankelijkheid in Zottegem (1855-2005) door Danny Lamarcq.

Andre Verstraeten, Een Kunstschilder uit de Oostvlaamse Ardennen door Fr. De Vleeschouwer. Boekdrukkerij A. Schautteet, Anderlecht.

Handelingen VIII, 1997. "De vroegste geschiedenis van de Zottegemse Tekenacademie 1817-1940", uitgave Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en oudheidkunde, blz 79, door Danny Lamarcq.

De Beiaard (april 1947), "In memoriam Kunstschilder Gustaaf Verstraeten ten grave gedragen".

De Beiaard (6 october 1951), "André Verstraeten 50 jaar oud".

De Beiaard (16/03/1968), pagina 6, "Tentoonstelling Jules Verstraeten te Aalst", in de kunstgalerij van de Bank van Brussel te Aalst.

De Beiaard (29/06/1968), pagina 6, "Dries Verstraeten in St.Goriks Oudenhove, tentoonstelling in de Hostellerie".

De Beiaard (27/07/1968), pagina 6, "Dries Verstraeten in St.Goriks Oudenhove, tentoonstelling in de Hostellerie".

De Beiaard (08/03/1969), pagina 3, "Tentoonstelling schilder Jules Verstraeten, schilder van de Vlaamse Ardennen" in de Katholieke Kring, markt Zottegem.

De Beiaard (07/06/1969), pagina 6, "André Verstraeten exposeert te leuven in de Faculty-Club van de Universiteit Leuven".

De Beiaard (02/05/1970), pagina 3, "Kunstschilder Jules Verstraeten kreeg Franse onderscheiding".

De Beiaard (06/06/1970), pagina 3, Tentoonstelling "Belgische Kunst in Zottegems privé bezit", met o.a. 3 werken van Jules Verstraeten.

De Beiaard (24/10/1970), pagina 6, "Tentoonstelling André Verstraeten in galerij Sotto", Heldenlaan Zottegem.

De Beiaard (13/03/1971), pagina 6, "Jules Verstraeten, schilder der Vlaamse Ardennen", tentoonstelling in de Katholieke Kring, Markt Zottegem.

De Beiaard (02/10/1971), pagina 3, "Viering Kunstschilder Dries Verstraeten".

De Beiaard (23/10/1971), pagina 3, "André Verstraeten, 70 jaar". Huldiging bij opening van zijn grote retrospectieve.

De Beiaard (30/10/1971), pagina 3, "Kunstschilder Verstraeten gehuldigd".

De Beiaard (22/12/1973), pagina 3, "In Memoriam André Verstraeten".

De Beiaard (29/06/1974), "Kunstschilder Jules Verstraeten 70". Tentoonstelling Katholieke Kring, Markt Zottegem.

De Beiaard (01/07/1978), "Hulde aan de artiestenfamilie Verstraeten".

De Beiaard (08/07/1978), "Hulde aan de artiestenfamilie Verstraeten".

De Beiaard (09/06/1979), Zoë Waeremoes, 100 jaar.

De Beiaard (10 januari 1981), "Er zijn veel die schilderen, maar weinig die het kunnen", gesprek met Sabine Verstraeten.

De Beiaard (06/07/1991), "Drie generaties Zottegemse kunstenaars".

De Beiaard (20/01/2006), "Start website over de Verstraetens". (eigen tekst)

De Beiaard (16/06/2006), "Inventaris en website: nieuwe oproep". (eigen tekst)

De Beiaard (20/10/2006), "Jules Verstraeten: nog niet vergeten". (eigen tekst)

De Beiaard (23/02/2007), "Raymond Verstraeten: 60 jaar later". (eigen tekst)

De Beiaard (05/05/2007), "Gustaaf Verstraeten, een veelzijdig kunstenaar". (eigen tekst)

De Beiaard (14/08/2008), De 5 Verstraetens uit Zottegem - Inventaris van de werken" (eigen tekst)

De Beiaard (11/06/2010), "Kunstenaarsfamilie Verstraeten in kijkboek" (eigen tekst)

De Beiaard (25/06/2010), "Kunstenaarsfamilie Verstraeten in kijkboek" (eigen tekst)

Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling "Zottegemse Schilders en Hedendaagse Beeldhouwers - 1975", uitgave Jonge Ekonomische Kamer - Zottegem, pagina 22-23 (André), pagina 24-25 (Jules).

Boekje uitgegeven naar aanleiding Jubileum expositie "Jules Verstraeten 70", 1974, uitgave Huldekomitee Jules Verstraeten.

College Express (Zottegem), 1977, pagina 7-8, "Er is een goed mens gestorven" door St. De Winter naar aanleiding van het overlijden van Jules Verstraeten.

College Express (Zottegem), 1977, pagina 6-7, "In memoriam de Heer Jules Verstraeten" door P. Vyncke Superior.

In Memoriam Raymond en Gustaaf Verstraeten. Lijkredenen door Frans De Vleeschouwer. Uitgave Filologenkring Zottegem.

Boek Koninklijk Atheneum, Zottegem 1952-1977. Eindredactie F. Handtpoorter en O. de Wandel, uitgave naar aanleiding van het 25-jarig bestaan.

Boekje Flits K.A. Zottegem, uitgever V. D. Bossche Nestor (1970-71). Kunstrubriek : conventionele of niet conventionele kunst door DITI met een verklaring door André Verstraeten.

"André Verstraeten", tekst door Robrecht Portier naar aanleiding van de 70ste verjaardag van André Verstraeten en een retrospectieve in het Egmontkasteel te Zottegem in 1971.

Boekje "A. Verstraeten", uitgave Gemeentebestuur Zottegem, werkcomité huldiging A. Verstraeten en alle kulturele verenigingen te Zottegem, naar aanleiding 70ste verjaardag André Verstraeten en retrospectieve in het Egmontkasteel te Zottegem (1971).

Boek "Een halve eeuw Koninklijk Atheneum Zottegem 1952-2002", eindredactie Antoon Diependaele, Luc Van Durme & Luc De Both. Uitgave van vzw Vrienden van het Koninklijk Atheneum Zottegem.

"Natnee", studentenblad van het Koninklijk Atheneum, 1974 (nr 1), blz 6,7 "In Memoriam van Dries Verstraeten" door Robrecht Portier.

Boek "125 jaar Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke College te Zottegem (1862-1987), pgs 169-170.

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. blz 299 : Gustaaf Verstraeten, blz 300 : Raymond Verstraeten, blz 301 : André Verstraeten en blz 302-303 : Jules Verstraeten.

In memoriam Jules Verstraeten in Kultureel Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen (1976), pg 272.

Jubeluitgave "Kunst en Kennis" (1895-1952), André Verstraeten pg 218-219, Jules Verstraeten pg 220-221.

Boekje "Notes sur quelques Artistes" par Georges-Marie Dutilleul, uitgave "Editions de la Boutique" (1954). Jules Verstraeten pg 52.

Het Laaste Nieuws (17-03-2007) : "Zottegemnaar houdt Kunstenaarsfamilie Verstraeten levend door website".

De Autotoerist 16 mei 1968, pgs 730-731 : "Het Muzeüm voor Schone Kunsten te Zottegem" door Renaat Van Der Linden

25 ste jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring 1981 (Geschiedenis van de gemeenten behorende tot het huidige Zottegem) : diverse illustraties van de Verstraetens.

"Terugblik gewijd aan de werken van Gustaaf en Raymond Verstraeten in de bovenzaal der Rijksmiddelbare School" (december 1947-januari 1948) door Renaat Van Der Linden.

"Tentoonstelling van de werken van Kunstschilder André Verstraeten" in de zaal PAN te Gent (4-16 januari 1948) door Renaat Van Der Linden.

Beknopte biografie van Louis Verstraeten door Frans De Vleeschouwer in het "Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring 1952-53" pg 91-95.

Jubileumtentoonstelling van kunstschilder Jules Verstraeten te Zottegem (Het Laatste Nieuwe, 4-7-1974)

"Zottegem vierde kunstschilder Jules Verstraeten" (Het Volk, 2-7-1974).

Tentoonstelling André Verstraeten in Galerie "Les Contemporains" (25-1-1956)

Kunstboek "De Zottegemse Kunstenaarsfamilie VERSTRAETEN - 100 jaar schilderkunst (1870-1970)" door H. Van Boegeld, uitgave in eigen beheer, november 2010.