De 1ste generatie: Louis (Karel-Lodewijk)

Geboren te Erwetegem  op 25/10/1833 en overleden te Zottegem op 14/04/1911

Zijn ouders woonden in de vroegere Groenstraat , nu Wijnhuizestraat te Erwetegem en verdienden de kost met  ’s zomers op de boerderij te werken en gedurende de winter met het weven van linnen. Moeder Johanna Maria Walraet stierf vrij vroeg op 21 juni 1844, zodat Louis zijn vader Benedictus moest helpen, iets wat hij niet zo graag deed.

Na zijn Eerste Communie volgde hij iedere avond les aan de Tekenschool van Zottegem. Later trok hij naar Oudenaarde en Ronse om er het beroep van schilder, behanger en decorateur aan te leren.

Na zijn huwelijk, op 16 mei 1871 met Pelagie (Marie) Stevens uit het Meileveld te Strijpen, ging hij bij haar ouders inwonen en opende er een winkel. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, waaronder de 2 zonen  Gustaaf (1872) en Raymond (1874). Het gezin verhuisde  naar het centrum van Zottegem, op de hoek van de Hoogstraat en de huidige F. Bogaertstraat, toen nog Kasteelstraat. Pelagie Stevens, geboren op 29 juni 1844 in Strijpen overleed er op 2 januari 1884. Uit een tweede huwelijk met Clémence Van der Straeten op 13 febuari 1886, volgden nog drie kinderen. Louis Verstraeten werd in 1874 tot aan zijn pensioen in 1906 leraar aan de Zottegemse Tekenschool en kreeg er de bijnaam “Rubens”, waarschijnlijk  omwille van zijn gelijkenis met deze kunstschilder...

In zijn vrij realistische werken komen volgende thema’s voor:  stillevens met bloemen, gevogelte en wild, landschappen, dorpszichten, portretten, enz. Hij maakte ook muur-en plafondschilderingen in de burgerhuizen en herbergen. Zo maakte hij een tiental muurschilderingen op paneel in het Gasthof De Zwaan, Stationsplein te Zottegem (zie foto). Deze foto uit 1969 toont ons Mevr. De Roover (moeder van Emiel) in de Zwaan. Rechts is nog een gedeelte van een muurschildering te zien. Spijtig genoeg zijn deze verdwenen. Hetzelfde lot ondergingen o.a. de muurschilderingen in het "Café Gemeentehuis" te Leeuwergem. Louis stelde weinig tentoon. Hij maakte niet zoveel werken en had verder geen interesse om ze te verkopen. Hij ondertekende zijn werken nooit. Anderen deden dit soms in zijn plaats. Louis maakte voor het schilderen van details zijn borstels zelf.

De portretten van Aloïse Van Heteren (1828-1885), Hermina Sophie Van Heteren, Emilia Antoinette Van Heteren en van Karel Van Heteren (1818-1882) zouden door Louis Verstraeten geschilderd zijn. Daar de werken niet ondertekend zijn hebben wij geen 100% zekerheid. Hetzelfde geldt voor het portret van Aloïs Rollewagen uit de Hoogstraat te Zottegem en één van de pauselijke Zouaven.

Het portret nr 6, komt uit de verzameling van de Stad Zottegem. Dit portret zou vroeger volgens Frans De Vleeschouwer in het Jaarboek 1952-53 van de Zottegemse Culturele Kring (p95), gehangen hebben in het Gemeentelijk Museum voor Schone Kunsten te Zottegem. Het zou hier kunnen gaan om het portret van Mevr. De Mulder-De Rouck.

De werken "L12" en "L13" (bij divers foto 5 en 6) zijn waarschijnlijk door Louis geschilderd. Daar de werken niet ondertekend zijn, zijn we niet 100% zeker.

Het werk "L14", ook bij divers, stelt de Aartsengel Michaël voor. Het is geschilderd op een koperen plaat en is getekend beneden rechts : "L. Verstraeten 1902".

Het werk "L15" bij portretten toont ons Pelagie Stevens, Louis zijn vrouw. Het werk is zwaar beschadigd.

Decoratiewerken uit het Zottegemse die niet getekend zijn, kunt u hier bekijken. We zijn niet zeker of deze gemaakt zijn door één van de Verstraetens en verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie de kunstenaar is.

Andere voorbeelden van werken :