Waarom deze site?

Van de familie Verstraeten mag men zeggen dat ze vanaf circa 1850 meer dan 125 jaar het kunstleven in de Egmontstad Zottegem gedomineerd heeft. Vijf kunstenaars , drie generaties, hebben de liefde voor hun geboortestreek , de Vlaamse Ardennen, op doek of paneel verheerlijkt.

Foto Jules, Raymond, Gustaaf en André tijdens een tentoonstelling.

Na hun opleiding aan de Tekenschool van Zottegem , hebben ze later voor een groot gedeelte het tekenonderricht in Zottegem bepaald. Ze waren allen leraar , Raymond en Jules, zelfs directeur aan de Zottegemse Tekenschool. André werd verder de eerste tekenleraar aan het Koninklijk Atheneum  en Jules tekenleraar aan het O.-L.-Vrouw van Deinsbeke College.

Louis, de 1ste generatie samen met zijn zonen Gustaaf en Raymond , de 2de generatie, oefenden het beroep uit van decorateur, behanger en huisschilder. Schilderen was een hobby en ontspanning. De 3de generatie, André en Jules, heeft dit beroep ook een tijdje uitgeoefend.

De gehechtheid aan de Zuid-Oostvlaamse regio en soms het ontbreken van ambitie, betekende voor de  vijf kunstenaars , dat ze buiten deze regio nooit doorgebroken zijn.

Informatie over de 3 generaties Verstraeten zit  zowat  overal verspreid. Met deze site willen we op een eenvoudige manier wat informatie bundelen en blijvende aandacht vragen voor deze kunstenaars. Langs deze weg doen wij dan ook een oproep om ons informatie te bezorgen en foto’s van werken door te sturen.

Op onze nieuwe site "Kunst in Oost-Vlaanderen" vindt u informatie over andere kunstenaars uit de regio Zottegem.